La gestion de la glycémie pour les personnes atteintes de diabète de type 2 est essentielle pour maintenir une bonne santé. Il est important de surveiller régulièrement votre taux de sucre dans le sang et de prendre les mesures nécessaires pour le contrôler. La metformine est un médicament communément prescrit pour aider à stabiliser la glycémie. Si vous êtes à la recherche d’informations sur la façon dont la metformine peut vous aider dans le contrôle de votre diabète de type 2, vous pouvez consulter cette page sur controle glycemie diabete type 2. N’oubliez pas de suivre les recommandations de votre médecin et de rester actif pour optimiser votre santé globale.

O Kancelarii prawnej

Ryszard Stolarz – Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza mieści się w Chrzanowie w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Katowicami. Siedziba znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

Kancelaria od 2006 roku świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców w szczególności spółek prawa handlowego. Usługi prawne Kancelarii są dostępne osobiście lub zdalnie. Lata praktyki zaowocowały wieloma specjalizacjami stąd szeroki wachlarz naszych usług prawnych.

Dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i nietypowe rozwiązania. Naszym celem jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej.

Choć biuro Kancelarii mieści się w Polsce to naszymi klientami są podmioty z różnych części świata. Stworzyliśmy już wiele spółek dla przedsiębiorców zagranicznych i obsłużyliśmy tysiące osób z różnych zakątków świata potrzebujących pomocy w zakresie prawa polskiego.

Prowadzimy sprawy przed sądami, organami administracji, oferujemy zastępstwo prawne w mediacjach i negocjacjach.

DZIEDZINY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

NASZE USŁUGI PRAWNE

11

PRAWO PRACY

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza proponuje usługi prawne w sytuacjach trudnych zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Udzielamy kompleksowej pomocy w zakresie spraw regulowanych przepisami prawa pracy, nieustannie podlegającego zmianom, w których coraz większy nacisk kładziony jest na podniesienie ochrony praw pracowniczych.

czytaj więcej

W obszarze prawa pracy kancelaria udziela pomocy w postaci:

 • udzielania porad pisemnych i ustnych,

 • kompleksową obsługę prawną pracodawców,

 • przygotowywania opinii dotyczących wszelakich umów pracowniczych w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji i o odpowiedzialności materialnej pracowników,

 • przygotowania stosownej dokumentacji pracowniczej,

 • reprezentowania pracowników w sporach z pracodawcami jak i pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami i organami administracyjnymi jak i w mediacjach pomiędzy stronami sporu.

11

prawo rodzinne

Również w sytuacjach regulowanych przepisami prawa rodzinnego pomoc znajdą Państwo w Kancelarii Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza. W ramach udzielanej pomocy prawnej oferujemy porady pisemne i ustne, przygotowanie określonej dokumentacji, sporządzenie opinii, a także reprezentowanie Klientów przed sądami i w postępowaniu mediacyjnym.  

czytaj więcej

Pomagamy uregulować stosunki prawne w rodzinie poprzez wsparcie w prowadzeniu spraw:

 • o alimenty,

 • o rozwody i separację,

 • o prawa do opieki nad dzieckiem

 • i inne.

 

11

prawo ubezpieczeń społecznych

W ramach tej praktyki prowadzimy też specjalistyczną Kancelarię Prawa Ubezpieczeń Społecznych – Radcy Kontra ZUS. Dzięki temu, swobodnie odnajdujemy się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych a nasze porady prawne poparte są wieloletnią praktyką. Z naszych usług prawnych można skorzystać osobiście on-line i przez telefon.

czytaj więcej

W szczególności:

• analizujemy zasadność składania odwołań od decyzji ZUS i przygotowujemy odwołania do Sądów,

• reprezentujemy Klientów już na etapie postępowań przed ZUS, jak również w ramach postępowań przed Sądami,

• wspieramy Klientów w trakcie kontroli ZUS lub postępowań wyjaśniających,

• piszemy zastrzeżenia do protokołów lub pisma wyjaśniające,

• sporządzamy opinie lub analizy w zakresie interpretacji przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,

• opracowujemy też wnioski o pisemne interpretacje do ZUS,

• świadczymy usługi tak dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych

•  prowadzimy postępowania przed innymi organami właściwymi dla rent i emerytur

 

 

11

Prawo nieruchomości

Wsparcie w zakresie nieruchomości i ksiąg wieczystych, wiąże się ściśle z naszą inną specjalizacją związaną z prawem spółdzielczym.

czytaj więcej

Mamy doświadczenie w prowadzeniu wszelakich sporów związanych z prawem własności nieruchomości. Na rynku nieruchomości obowiązują różnorodne umowy, których analiza wymaga specjalistycznej wiedzy. Ryszard Stolarz Radca prawny Chrzanów to właściwy adres dla uzyskania opinii w każdej sprawie dotyczącej nieruchomości.

11

Obsługa prawna przedsiębiorstw produkcyjnych i wydobywczych

Nasza kancelaria prawna proponuje wsparcie przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz wydobywczym zarówno w ramach doraźnej pomocy, jak i stałej, kompleksowej obsługi prawnej.

czytaj więcej

Zespół naszych radców prawnych posiada doświadczenie w tworzeniu, obsłudze i likwidacji przedsiębiorstw. Prawo gospodarcze to nasz priorytet. Jednym z sukcesów radcy prawnego Ryszarda Stolarza jest przeprowadzenie dużej kopalni przez cały proces likwidacji, który jako jedyny w tej branży w Polsce zakończył się wypłatą dużych środków dla akcjonariuszy. Założyliśmy też wiele spółek dla klientów polskich i zagranicznych. Proponujemy przedsiębiorcom pomoc z zakresu m.in. prawa spółek, prawa pracy, prawa górniczego i geologicznego, prawa nieruchomości. Zbadamy umowy, poprowadzimy różnego rodzaju postępowania. Pomożemy w sprawach przed organami administracji. Nasza kancelaria radcy prawnego obsługuje firmy nie tylko z Chrzanowa, Krakowa i Katowic ale z całej Polski.

 

11

Prawo spadkowe

Przepisy prawa cywilnego dotyczące spadków są skomplikowane, ocena prawna wymaga niejednokrotnie zbadania przepisów z różnych okresów.

czytaj więcej

Zdarza się nawet, że konieczne staje się sięgnięcie do regulacji zaborców. Mogliśmy się już zmierzyć z Kodeksem Napoleona, BGB (Niemieckim Kodeksem Cywilnym z 1896r.) czy ABGB (Austriackim Kodeksem Cywilnym z 1811r).

Oprócz tego mamy spore doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na gruncie naszego polskiego Kodeksu Cywilnego. Nasze usługi i porady prawne z zakresu prawa spadkowego dotyczą, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku itd.

11

Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych

W ramach obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych kancelaria radcy prawnego oferuje doradztwo w sprawach bieżących, windykację należności, prowadzenie negocjacji oraz zastępstwo procesowe.

czytaj więcej

Porady prawne z różnych dziedzin prawa z jakimi stykają się spółdzielnie świadczymy również on-line i przez telefon. Radca prawny jak i adwokat z Naszej kancelarii potrafi poprowadzić wszelkie sprawy z jakimi stykają się spółdzielnie. Nasze usługi prawne są zawsze dostosowane do szczególnych potrzeb danej jednostki.

11

Obsługa prawna stowarzyszeń

Usługa obsługi prawnej stowarzyszeń obejmuje porady i konsultacje, wsparcie przy założeniu organizacji, a także pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną działalnością.

czytaj więcej

W stowarzyszeniach stosujemy nie tylko prawo o stowarzyszeniach ale przede wszystkim prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo nieruchomości a także inne dziedziny prawa właściwe dla celów jakie obrało stowarzyszenie.

11

Obsługa prawna instytucji kultury

Dla instytucji kultury kancelaria świadczy szereg usług m.in. w postaci doradztwa w zakresie prawa autorskiego, sporządzania i opiniowania umów, reprezentowania w postępowaniu sądowym.

czytaj więcej

Pomoc prawna naszych radców prawnych dotyczy wielu dziedzin prawa z jakimi stykają się instytucje kultury. Prowadzimy sprawy pracownicze, cywilne i administracyjne.

11

Prawo energetyczne

Sektor energetyczny podlega ciągłym zmianom. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną inwestującą w sektor energetyczny, czy działającym przedsiębiorstwem energetycznym posiadamy doświadczenie, które pomoże chronić i wspierać Twoje interesy.

czytaj więcej

Nasza kancelaria prawna współpracuje z ekspertami technicznymi i ekonomistami, aby zapewnić doradztwo w zakresie prawa energetycznego dostosowane do każdego klienta.

To pozwala zaoferować kompleksową obsługę podmiotów działających na rynku paliw i energii, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania regulacyjnego przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Porady prawne z zakresu prawa energetycznego to lata praktyki naszego specjalisty jako pracownika Urzędu Regulacji Energetyki.

11

Windykacja należności

Zarówno klienci indywidualni, jak i firmy mogą uzyskań wsparcie naszej kancelarii prawnej przy windykacji należności. Usługa obejmuje m.in. porady prawne, udział w negocjacjach i zastępstwo procesowe, zastępstwo w egzekucji. Prowadzimy sprawy trudne, skomplikowane i nietypowe.

czytaj więcej

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych przy sądach rejonowych oraz przez organy egzekucyjne administracyjne w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

Nasz mecenas pomoże w egzekwowaniu zasądzonych roszczeń, wykupie wierzytelności oraz pomorze w ochronie przed niesłusznie prowadzoną egzekucją.

11

Odszkodowania

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania. Nasza pomoc prawna obejmuje likwidację szkód przed ubezpieczycielami jak i od sprawcy szkody. Zespół Naszych radców prawnych pomoże uzyskaniu odszkodowania z tytułu wypadku drogowego zarówno w Polsce jak i za granicą z udziałem: kierowców, rowerzystów, motocyklistów, operatorów różnych maszyn, pieszych, pracowników.

czytaj więcej

Dochodzimy odszkodowań dla rodzin po śmierci bliskiej osoby, właścicieli uszkodzonych pojazdów, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Odszkodowania z ubezpieczeń obowiązkowych OC, Auto Casco, majątkowych i innych.

Świadczymy usługi dochodzenia roszczeń z wypadku przy pracy dla osób w kraju i za granicą. Dochodzimy odszkodowań za szkody w uprawach rolnych.

W naszej kancelarii pozyskasz informacje jak uzyskać odszkodowań za słupy, linie energetyczne, rurociągi a także inne urządzenia przesyłowe,

Jeśli doznałeś urazu w wyniku poślizgnięcia, upadku na chodniku, ulicy, przejściu dla pieszych, klatce schodowej, w pomieszczeniach użytku publicznego nasz radca prawny lub adwokat udzieli Tobie niezbędnych porad prawnych i poprowadzi Twoją sprawę.

Dochodzimy również odszkodowań za błędy medyczne.

Reprezentujemy również przedsiębiorców w obronie przeciwko roszczeniom odszkodowawczym.

W sprawach karnych pomoże współpracujący z Kancelarią adwokat.

SKUTECZNOŚĆ TO NASZA MOCNA STRONA

Dlaczego nasza kancelaria prawna?

Dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i nietypowe rozwiązania.

Prowadzimy sprawy przed sądami, organami administracji, oferujemy zastępstwo prawne w mediacjach i negocjacjach.

0+
Zadowolonych klientów
0%
Wygranych Spraw

Porady on-line

Kancelaria radcy prawnego prowadzi również elektroniczną obsługę Klienta.

W ramach porad elektronicznych Kancelaria opracowuje opinie i informacje prawne oraz różnego rodzaju pisma, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i przedsądowych.

Celem uzyskania pomocy prawnej on-line należy umówić się na poradę telefoniczną lub wypełnić poniższy formularz lub przesłać wiadomość na adres mailowy kancelarii oraz załączyć skany niezbędnych do udzielenia porady prawnej dokumentów.

Pamiętaj, by podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który ma być wysłana odpowiedź.

  poznaj nas!

  ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

  Blogi

  Dlaczego blogi? Dzięki nim możesz nas bliżej poznać, dowiedzieć się czym się zajmujemy i zanim skorzystasz z naszych usług prawnych możesz mieć dostęp do naszej wiedzy całkowicie nieodpłatnie.

  Problemy prawne w spółdzielniach mieszkaniowych

  To nietypowe podejście do problematyki spółdzielczości.

  Blog pisany jest bowiem przez prawnika, który zajmuje się obsługą prawną spółdzielni zatem w sporach z lokatorami występuje po stronie spółdzielni. Informacje, które się tam znajdą są więc skierowane przede wszystkim do osób zarządzających spółdzielniami, nadzorujących pracą zarządów, do pracowników spółdzielni ale oczywiście również do samych spółdzielców.

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Widzimy na co dzień w naszej praktyce zawodowej ile osób ma problemy z uzyskaniem należnego im od ZUS-u świadczenia

  Wiele osób, które bezradnie składają broń na samą myśl otrzymania decyzji odmownej. W tym miejscu przekonasz się, że diabeł nie taki straszny jak go malują. Uzyskasz wiele przydatnych w zmaganiach z ZUS informacji i pobierzesz bezpłatnie wzory pism.

  Wypadek przy pracy

  Powstał z myślą o pomocy prawnej osobom, które uległy wypadkowi przy pracy jak i ich rodzinom.

  Blog jest jednocześnie uzupełnieniem dla bloga Odwołanie od decyzji ZUS.

  Rozwód po rudzku

  To miejsce gdzie dowiesz się jak przebrnąć przez sprawę rozwodową. Informacje kierowane są w zasadzie do mieszkańców tego miasta gdyż jest to blog naszej spółki, której główne biuro mieści się w Rudzie Śląskiej jednakże większość artykułów jest uniwersalna i każdy może dowiedzieć się czegoś ciekawego z zakresu tej problematyki.

  REFERENCJE

  Modele współpracy

  Modele współpracy głównie związane są ze sposobem wynagradzania.

  Z tytułu świadczonych przez Kancelarię usług i podejmowanych działań ustalane jest wynagrodzenie:

  • w formie miesięcznego ryczałtu – w przypadku współpracy opartej na stałej umowie o obsługę prawną. Ryczałt obejmuje wynagrodzenie za bieżącą obsługę działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

  • w formie wynagrodzenia godzinowego lub ustalonego z klientem za prowadzenie konkretnej sprawy – w przypadku gdy nie jest zawierana stała umowa o obsługę prawną;

  • z tytułu zastępstwa procesowego wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego

  • w formie mieszanej łączącej w sobie wyżej opisane rozwiązania.

   

  Uzgadniamy z Klientami na bieżąco kwestie dotyczące nakładu pracy poświęcanego dla podjęcia określonych kroków i związanych z nimi kosztów, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów opłat sądowych lub innych opłat i wydatków związanych z powierzonymi zadaniami.

  Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia uzgadniamy z Klientem zawsze przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej i podjęcia jakichkolwiek działań.

  Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest zawsze wynikiem negocjacji i uzgodnień z Klientem.

  Nie bój się pytać, gdyż chcemy, aby wybrany model współpracy był najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Na tym etapie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać w swojej sprawie.

  Nie czekaj, aż zostaniesz „przyparty do muru” – w tym momencie może nie być już możliwości zastosowania pewnych rozwiązań.

  Nie obawiaj się przedstawiać swoich pomysłów, nawet jeśli są najbardziej niecodzienne, a nawet dziwaczne. Lubimy wyzwania, przemyślimy każdą propozycję.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  sekretariat@kancelariars.pl   ·  rstolarz@kancelariars.pl
  +48 32 753 86 10
  032 753-86-10

  Pn-Czw 8:00 – 16:00 Pt 8:00 – 15:00

  Al. Henryka 26 II P, 32-500 Chrzanów
  -

  Najczęstsze pytania

  Czym się różni radca prawny od adwokata. Kto to jest mecenas a kto prawnik?

  Często pojawia się pytanie czy iść do adwokata, radcy prawnego czy prawnika.

  Czym to się różni, na rynku usług prawnych funkcjonują wszystkie ww. nazwy. ?

  Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze czyli zdobyła wiedzę teoretyczną. Reprezentowanie przed sądem umożliwia dopiero uzyskanie przez prawnika tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata. Krótko mówiąc każdy radca prawny i adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik to radca prawny lub adwokat. Zawody prawnicze ewoluowały przez lata. Radca i adwokat mają obecnie identyczne kompetencje w wykonywaniu swojego zawodu, świadczą takie same usługi prawne. Z punktu widzenia osoby mającej problem prawny oznacza to, iż radca i adwokat nie różnią się niczym oprócz nazwy oraz przynależności do różnych samorządów zawodowych. Jedyną różnica jest taka, iż radca prawny chcąc być obrońcą w sprawach karnych nie może być zatrudniony na umowę o pracę. Z kolei adwokat nie mogą pozostawać w stosunku pracy. Mecenas to z kolei zwrot grzecznościowy do osoby wykonującej zawód prawniczy.

   

  Jak sprawdzić radcę prawnego przed zleceniem sprawy?

  W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dana osoba w ogóle może wykonywać zawód i czy faktycznie istnieje w ogóle taka kancelaria radcy prawnego . W tym celu można skorzystać z Wyszukiwarki Radców Prawnych Krajowej Izby Radców Prawnych. Odnośnie adwokatów funkcjonuje Krajowy Rejestr Adwokatów prowadzony przez samorząd adwokacki. Tylko prawnicy znajdujący się ww. rejestrach jako czynnie wykonujący zawód mają uprawnienia adwokata lub radcy prawnego.

  Ww. wyszukiwarki zawierają również rejestry prawników zagranicznych mających prawo wykonywania zawodu w Polsce jak i aplikantów radcowskich jak i adwokackich.