Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystajšc ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglšdarki. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglšdarce... Więcej informacji
 

Obszary praktyki

PRZEDMIOTEM SPECJALIZACJI KANCELARII JEST:

 • obsługa  prawna  przedsiębiorstw   produkcyjnych i wydobywczych,
 • obsługa  prawna spółdzielni mieszkaniowych, 
 • obsługa prawna stowarzyszeń, 
 • obsługa prawna instytucji kultury, 
 • windykacja należności, 
 • prawo geologiczne i górnicze, 
 • prawo rodzinne, 
 • prawo spadkowe, 
 • nieruchomości, 
 • prawo pracy, 
 • prawo ubezpieczeń społecznych.       

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ:

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów różnego rodzaju, 
 • usługi  prawnicze  na  rzecz   przedsiębiorców  jak i osób fizycznych,
 •  udzielanie porad i informacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, 
 • tworzenie spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prawa obejmujące wszelkie     czynności rejestracyjne,
 • sporządzanie regulaminów organów, organizowanie posiedzeń organów, przygotowywanie     uchwał, przekształcanie, łączenie, prywatyzacja, likwidacja spółek, stowarzyszeń i in. 
 • udział w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowywanie projektów umów, porozumień i innych aktów, 
 • zastępstwo prawne:    
  a) w negocjacjach, rokowaniach handlowych,   
  b) w negocjacjach z dłużnikami, 
 •  pomoc w organizowaniu przetargów,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed:     
  a) polskimi sądami powszechnymi i polubownymi,     
  b) organami egzekucyjnymi,     
  c) organami administracji,   
 • postępowanie mediacyjne.    


Prawo pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza proponuje wsparcie w sytuacjach trudnych zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Udzielamy kompleksowej pomocy w zakresie spraw regulowanych przepisami prawa pracy, nieustannie podlegającego zmianom, w których coraz większy nacisk kładziony jest na podniesienie ochrony praw pracowniczych.

W obszarze prawa pracy kancelaria udziela pomocy w postaci:

 • udzielania porad pisemnych i ustnych,
 • przygotowywania opinii dotyczących wszelakich umów pracowniczych w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji i o odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • przygotowania stosownej dokumentacji pracowniczej,
 • reprezentowania pracowników w sporach z pracodawcami jak i pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami i organami administracyjnymi jak i w mediacjach pomiędzy stronami sporu.


Prawo rodzinne

Również w sytuacjach regulowanych przepisami prawa rodzinnego pomoc znajdą Państwo w Kancelarii Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza. Pomagamy uregulować stosunki prawne w rodzinie poprzez wsparcie w prowadzeniu spraw:

 • o alimenty,
 • o rozwody i separację,
 • o prawa do opieki nad dzieckiem
 • i inne.

W ramach udzielanej pomocy oferujemy porady pisemne i ustne, przygotowanie określonej dokumentacji, sporządzenie opinii, a także reprezentowanie Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi.