Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystajšc ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglšdarki. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglšdarce... Więcej informacji
 

Obszary praktyki

PRZEDMIOTEM SPECJALIZACJI KANCELARII JEST:

 • prawo pracy
 • Udzielamy kompleksowego wsparcia (w formie porad, przygotowywania umów oraz reprezentowania w sporach) zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w sprawach regulowanych przepisami prawa pracy.


 • prawo rodzinne
 • Świadczymy wsparcie w formie porady, sporządzenia dokumentacji oraz zastępstwa procesowego w sprawach regulowanych przez prawo rodzinne, tzn. rozwodowych, alimentacyjnych, opiekuńczych i nie tylko.


 • obsługa  prawna  przedsiębiorstw   produkcyjnych i wydobywczych
 • Kancelaria świadczy wsparcie przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz wydobywczym zarówno w ramach doraźnej pomocy, jak i stałej, kompleksowej obsługi prawnej.


 • obsługa  prawna spółdzielni mieszkaniowych
 • W ramach obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych kancelaria oferuje doradztwo w sprawach bieżących, windykację należności, prowadzenie negocjacji oraz zastępstwo procesowe.


 • obsługa prawna stowarzyszeń
 • Usługa obsługi prawnej stowarzyszeń obejmuje porady i konsultacje, wsparcie przy założeniu organizacji, a także pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną działalnością.


 • obsługa prawna instytucji kultury
 • Dla instytucji kultury kancelaria świadczy szereg usług m.in. w postaci doradztwa w zakresie prawa autorskiego, sporządzania i opiniowania umów, reprezentowania w postępowaniu sądowym i więcej.


 • windykacja należności
 • Zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym oferujemy wsparcie przy windykacji należności. Usługa obejmuje m.in. udział w negocjacjach i zastępstwo procesowe.


 • prawo geologiczne i górnicze
 • W zakresie prawa geologicznego i górniczego kancelaria oferuje prowadzenie postępowań koncesyjnych, przygotowywanie umów, pomoc przy pozyskiwaniu informacji geologicznej i więcej.


 • prawo spadkowe
 • Zapewniamy wsparcie w sporządzeniu testamentu, stwierdzeniu nabycia spadku i jego zabezpieczeniu, a także w przypadku wydziedziczenia, uznania za niegodnego czy też unieważnienia testamentu.


 • nieruchomości
 • Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji związanych z nabyciem bądź zbyciem nieruchomości – audyty, negocjacje warunków umowy, rejestrowanie zmian w księgach wieczystych i więcej.


 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • Sporządzamy odwołania od decyzji ZUS, a także reprezentujemy klientów przed sądami pracami oraz ZUS-em. Usługi dotyczą spraw związanych z zasiłkiem chorobowym, macierzyńskim, odszkodowaniem za wypadek przy pracy i więcej.


 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ:

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów różnego rodzaju, 
 • usługi  prawnicze  na  rzecz   przedsiębiorców  jak i osób fizycznych,
 •  udzielanie porad i informacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, 
 • tworzenie spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prawa obejmujące wszelkie     czynności rejestracyjne,
 • sporządzanie regulaminów organów, organizowanie posiedzeń organów, przygotowywanie     uchwał, przekształcanie, łączenie, prywatyzacja, likwidacja spółek, stowarzyszeń i in. 
 • udział w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowywanie projektów umów, porozumień i innych aktów, 
 • zastępstwo prawne:    
  a) w negocjacjach, rokowaniach handlowych,   
  b) w negocjacjach z dłużnikami, 
 •  pomoc w organizowaniu przetargów,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed:     
  a) polskimi sądami powszechnymi i polubownymi,     
  b) organami egzekucyjnymi,     
  c) organami administracji,   
 • postępowanie mediacyjne.